Discord to używany przez nas do utrzymywania kontaktów z graczami komunikator internetowy. Wykorzystujemy go głównie jako narzędzie wymiany informacji w redakcji, regularnych mordów w World of Warcraft, Heroes of the Storm, Diablo 3 czy mniej popularne tytuły. Spotkać można u nas casuali i zapaleńców, co sprawia, że zawsze można z kimś porozmawiać o grach i tematach okołogrowych.

Discord invite

 

 1. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad.
 2. Zabrania się:
  - nagrywania rozmów na kanałach bez zgody rozmówców
  - trolowania
  - skakania po kanałach
  - propagowania nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym
  - propagowania ustrojów politycznych o charakterze totalitarnym
  - podszywania pod innych użytkowników w szczególności członków administracji 
 3. Zakazany jest spam, flood i zamieszczanie reklam oraz nadawanie stałych transmisji dźwiękowych.
 4. Zabrania się stosowania wulgaryzmów oraz słów i zwrotów uważanych za obraźliwe w sposób umożliwiający odbiór na kanałach otwartych serwera.
 5. Ogólny kanał serwera służy do nawiązywania kontaktu z administracją serwera oraz kanałów. Zabrania się prowadzenia dialogów na czacie tego kanału.
 6. Zabrania się podszywania pod członków administracji oraz redakcji Game Monster.
 7. We wszelkich nieuregulowanych sprawach decyzję podejmuje administracja TS lub pod ich nieobecność członkowie Game Monster.
 8. Korzystając z Discord "Game Monster" potwierdzasz znajomość niniejszego regulaminu i zobowiązujesz się go przestrzegać.